Enjoy the sound of silence.

VENTILATIE – ISOLATIE – BOUW

Wat heeft dB Geluidsisolatie te bieden?

Kwaliteit

Met 30 jaar aan kennis en ervaring zijn wij beschikbaar om al uw vraagstukken op te lossen op vlak van geluidsisolatie, akoestiek en ventilatie.

Begeleiding

Begeleiding op de bouw van begin tot eind. Tijdens de werkzaamheden in de bouw kunnen er op verschillende aspecten al veel problemen opgelost worden en dus tijd en geld bespaard wordt.

Advisering

Advisering in het voortraject daar plannen niet opnieuw uitgevoerd hoeven worden.

Akoestiek en Geluidsisolatie

Visies en Kwaliteiten van dB Geluidsisolatie

Advisering

Doelgericht

Geluid en Akoestiek

Begeleiding

Samen ruimtes geluidloos maken

Geluidsisolatie – Ventilatie – Bouw

Ventilatie

Bij ventilatie of luchtverversing vervang je eigenlijk de lucht in een ruimte die om wat voor een rede dan ook verontreinigd of vervuild is, door zuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op natuurlijke manier of mechanisch gebeuren of zoals hieronder genoemd, ongecontroleerde en gecontroleerde ventilatie. WTW op basis van geluidsisolatie.

Ongecontroleerde ventilatie

Gecontroleerde ventilatie

Isolatie

Met geluidsisolatie kan je geluidshinder van binnen of buitenaf aanzienlijk verminderen. Het hangt af van de bouwconstructie en de oorzaak van het geluid welke techniek en materialen je moet toepassen. Hier overlopen we de oorzaken van geluidshinder en de toepassingen van geluidsisolatie. Mogelijke oorzaken van geluidsoverlast zijn bijvoorbeeld ondeugdelijk kozijnenwerk, glas en ventilatiesystemen.

Bouwtechnieken

Geluidshinder

Akoestiek

Geluid in een ruimte wordt door de toegepaste materialen deels weerkaatst, deels geabsorbeerd en gaat er deels doorheen. De akoestische kwaliteit van een ruimte wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin de aanwezige materialen dit geluid absorberen en verstrooien.

Bouwtechnieken

Produceren

“Met 30 jaar aan ervaring en kennis zijn wij beschikbaar om al uw vraagstukken op te lossen op vlak van geluidsisolatie, akoestiek en ventilatie.”

Marc de Brouwer

©2022 DB Geluidsisolatie – All Rights Reserved – Powered By PvO Websites & Design